Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

 

Od 1 stycznia 2015 roku odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych w naszym mieście odbierała będzie firma Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. z Grudziądza.  Umowa z firmą PUM Sp. z o. o., która wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Kwidzyna od właścicieli nieruchomości zamieszkałych podpisana została na okres 4 lat (t.j. do 31 grudnia 2018 roku).

Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku:


Zabudowa jednorodzinna
- odpady zmieszane odbierane będą w okresie od 1 kwietnia do 30 września raz w tygodniu a w okresie od 1 października do 31 marca raz na dwa tygodnie,
- odpady zebrane selektywnie (papier, plastik, szkło, odpady zielone) odbierane będą w systemie workowym raz na dwa tygodnie /przy czym odpady zielone odbierane będą maksymalnie w ilości 8 worków/,
- popiół paleniskowy odbierany będzie w systemie workowym w okresie od 1 października do 30 kwietnia raz na dwa tygodnie,
- choinki w okresie świątecznym odbierane będą od 1 do 31 stycznia raz w tygodniu.

Zabudowa wielorodzinna
- częstotliwość odbioru wszystkich odpadów komunalnych (zmieszanych oraz zebranych selektywnie) w systemie pojemnikowym pozostaje bez zmian,
- odpady zielone obierane będą z miejsc zgłoszonych przez administratora raz na dwa tygodnie, w terminie zgodnym z  harmonogramem,
- popiół paleniskowy odbierany będzie w systemie pojemnikowym w okresie od 1 października do 30 kwietnia raz na dwa tygodnie /pojemniki do gromadzenia popiołu dla wskazanych przez administratora budynków dostarczy firma PUM Sp. z o. o./,
- choinki w okresie świątecznym odbierane będą od 1 do 31 stycznia raz w tygodniu.

Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych mogą Państwo wydzierżawić lub zakupić od firmy Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. /
tel. kontaktowy: 697 838 000/.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie naszego miasta znajdą Państwo w uchwałach: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kwidzyna oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie /zakładka Gospodarka odpadami komunalnymi – informacja dla mieszkańców

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta, proszę dzwonić:
•    55 646 47 83 – odbiór odpadów
•    55 646 47 57 – opłaty .

Harmonogram odbioru odpadów

Sektor I

Sektor II

Basztowa, Brat. Narodów, Chełmińska, Chopina, Grudziądzka, Hallera, Kamienna, Katedralna, Kołłątaja, Konopnickiej, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Kręta, 11 Listopada, Łąkowa, Łużycka, Magazynowa, 3 Maja, Mała, Mylna, Ogrodowa, Piłsudkiego, Podgórna, Połomskiego, Prosta, Radosna, 15 Sierpnia, Sikorskiego, Słowiańska, Spacerowa, Starozamkowa, Sztumska, Ślepa, Śliska, Targowa, Toruńska, Widok , Willowa, Wiślana

Brodnicka, Drzymały, Furmańska, Graniczna, Jesienna, Karowa, Kolista, Koło, Koszykowa, Letnia, Lotnicza, Łamana, Malborska, Pogodna,Poligonowa, Południowa, Północna, Przyrzeczna, Radzyńska, Rzemieślnicza, Stawki, Studzienna, Tczewska, Wielka, Wiosenna, Wrocławska, Zachodnia, Zdrojowa, Zimna, Żurawia, Żwirowa, Żytnia

Chłodna, Daszyńskiego, Gimnazjalna, Grunwaldzka, Harcerska, Junaków, Konarskiego, Korczaka, Krańcowa, Królowej Jadwigi, Krótka, Lubawska, Łokietka, Mickiewicza, Mieszka I, Nowa, Orla, Piastowska, Polna, Słowackiego, Sokola, Staszica, Sybiraków, Szeroka, Warszawska, Wąbrzeska, Wesoła, Wodna, Wschodnia, Wybickiego, Ziemowita, Zuchów

Akacjowa, Bolka i Lolka, Calineczki, Chmielna, Cicha, Cypiska, Czerwonego Kapturka, Długa, Fredry, Gospodarcza, Jacka i Agatki, Kasprowicza, Klonowa, Kochanowskiego, Krasickiego, Krasnoludków, Kubusia Puchatka, Leśna, Leśna Polana, Makuszyńskiego, Matejki, Miła, Miłosna, Misia Colargola, Misia Uszatka, Młynarska, Moniuszki, Orzechowa, Owcza, Piękna, Porazińskiej, Rodzinna, Rolnicza, Rumcajsa, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Storczykowa, Strumykowa, Topolowa, Tuwima, Wiejska, Wspólna, Zacisze, Zamiejska, Zielna, Żeromskiego

Nieruchomość
jednorodzinna

Nieruchomość
wielorodzinna

Nieruchomość
jednorodzinna

Nieruchomość
wielorodzinna

Informujemy, że od 1 grudnia 2019 roku usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych miasta Kwidzyna świadczyła będzie firm PUS Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wiślanej 2, 82-500 Kwidzyn.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z DODATKOWYM CZWARTKOWYM ODBIOREM


Informujemy, że w związku z apelami mieszkańców Kwidzyna o zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów ulegających biodegradacji w miesiącach letnich nastąpiła zmiana w harmonogramie wywozu


Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą wyłącznie odpady zielone (trawa, liście, rośliny ogrodowe, gałęzie) w ilości zgodnej z zapisami w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Ww. odpady odbierane będą wmiesiącach od kwietnia do listopada z następującą częstotliwością:

·kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad – raz na dwa tygodnie (w ilości max. 8 worków )

·czerwiec, lipiec, sierpień – raz w tygodniu (w ilości max. 4 worków)

Poniżej dokładny harmonogram wywozu odpadów zielonych, obowiązujący od 1 lutego 2015 roku:

 

Miesiąc

Odpady zielone – odbiór w środę

luty

-

-

-

-

-

marzec

-

-

-

-

-

kwiecień

1-04

 

15-04

 

29-04

maj

13-05

 

27-05

   

czerwiec

3-06

10-06

17-06

24-06

 

lipiec

1-07

8-07

15-07

22-07

29-07

sierpień

5-08

12-08

19-08

26-08

 

wrzesień

9-09

 

23-09

   

październik

 

7-10

 

21-10

 

listopad

 

4-11

 

18-11

 

grudzień

-

-

-

-

-

 

Uwaga! Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (tj. resztki spożywcze, obierki owoców i warzyw, skorupki od jajek, fusy od herbaty i kawy) należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Od lutego bieżącego roku Miasto nie będzie odbierało selektywnie ww. odpadów.


Uchwała Nr XXIII/177/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kwidzyna, zmieniona uchwałą Nr XLIII/284/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 września 2014 r.


Uchwała Nr XXIII/177/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmieniona uchwałą Nr XLIII/283/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 września 2014 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------