Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Informacja dot. osiągniętych przez miasto i podmioty odbierające odpady poziomów recyklingu za rok 2018.

poniedziałek, 18 marzec 2019 11:07

Osiągnięte przez Miasto Kwidzyn poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2018:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez Miasto Kwidzyn – 18,69%

2.  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących  frakcji odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez Miasto Kwidzyn –  37,71 %

3.   Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez Miasto Kwidzyn  -   90,80%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez podmioty odbierające odpady komunalne z nieruchomości w roku 2018:

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych Sp. z  o. o.  –  17,95%

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Gaminex” -   31,24% 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz gminę:

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych Sp.  z o. o.    -  20,27%

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Gaminex” -  21,12%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz gminę:

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych Sp. z  o. o. –  100%

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Gaminex” –  firma w 2018 roku nie odebrała odpadów budowlanych


 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------