Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Badanie ankietowe wśród uczniów szkół średnich Kwidzyna

W trakcie zajęć pn. “SegregujeMY” realizowanych w ramach warsztatów praktycznej ekologii przeprowadzano ankiety na grupie ponad 100 uczniów kwidzyńskich szkół ponadgimnazjalnych nt. stopnia ich świadomości dotyczącej gospodarki odpadowej. Wyniki prezentujemy poniżej.

 

wyk 1

Osoby, które deklarują, że w ich domach regularnie segreguje się odpady, wynosi 38%, co jest poziomem niższym w stosunku do deklaracji mieszkańców Polski 44%. Większy natomiast jest udział deklaracji o sporadycznej segregacji 28% (dla kraju 25%) i jednocześnie mniejszy odsetek tych, którzy mówią, że w ich gospodarstwach wrzuca się wszystko do jednego kosza 17% ( dla kraju 28%).

wyk 2

Osoby ankietowane zwracają uwagę na materiały takie jak baterie, sprzęt RTV/AGD, leki i świetlówki. Może to świadczyć o tym, że informacja na temat rodzaju odpadów nadających się do segregacji trafia do odbiorców.

wyk 3

Najbardziej skuteczną formą według ankietowanych jest telewizja lokalna 21% i portale społecznościowe 15%.

wyk 4

Za najbardziej skuteczną formą edukowania ankietowani wybrali edukację szkolną, co nie dziwi w kontekście badania skierowanego do uczniów. Kolejną formą są warsztaty i pogadanki. Wyniki te mogą stanowić ciekawą informację dla wszystkich osób podejmujących działania w zakresie edukacji i informacji w ochronie środowiska.