Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Ważne dokumenty dla mieszkańców

Przedstawiamy Państwu uchwały jakie podjął do dnia dzisiejszego samorząd Naszego miasta w związku z wdrażaniem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

W prezentacji znajda Państwo informacje i uzasadnienie wyboru metody nowej stawki za odbiór odpadów komunalnych- niesegregowanych i segregowanych.

Uchwała Nr XX/121/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z dnia 30 czerwca 2016 roku.


Uchwała Nr XX/123/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kwidzyna z dnia 30 czerwca 2016 roku.


Uchwała Nr XX/122/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z dnia 30 czerwca 2016 roku


 Uchwała Nr XXIII/177/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kwidzyna, zmieniona uchwałą Nr XLIII/284/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 września 2014 r.


Uchwała Nr XXIII/177/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmieniona uchwałą Nr XLIII/283/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 września 2014 r.


Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

http://www.bip.kwidzyn.pl/upload/2014092909063448e9hqa60z8k.pdf


Uchwała o zmianie uchwały Nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 20 grudnia
2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Kwidzyna.

http://www.bip.kwidzyn.pl/upload/20140929090506dlmouqy2pt28.pdf


Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

http://www.bip.kwidzyn.pl/upload/20140929090338hcccv89tn08s.pdf


Uchwała Nr XXIX/199/13 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 5 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/178/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 


Uchwała Nr XXIX/199/13 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/178/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uzasadnienie


Uchwała Nr XXIX/200/13 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/179/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

załącznik nr 1 - deklaracja

uzasadnienie


- Uchwała Nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kwidzyna.

Uzasadnienie


- Uchwała Nr XXIII/177/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

- Uchwała Nr XXIII/178/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uzasadnienie


- Uchwała Nr XXIII/179/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Uzasadnienie

Załącznik
Deklaracja o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi